مشاوره خصوصی

مشاوره تخصصی کسب و کار

برخی از سوالاتی که در مشاوره های خصوصی با هم به دنبال جوابشان می گردیم :

هدف شما مطالعاتی است یا قصد راه اندازی کسب و کار دارید؟

انگیزه شما از راه اندازی یک کسب و کار جدید چیست؟

واقعاً می‌خواهید در این کسب و کار جدید چه کنید؟

با ایجاد کسب و کار جدید چه ارزشی ایجاد می‌کنید؟

چه کسی قرار است به شما پول بدهد؟

آیا صنعتی را که می‌خواهید در آن فعالیت کنید، می‌شناسید؟

تا چه حد با مسائل مالی مرتبط با راه اندازی کسب و کار آشنا هستید؟

آیا می‌توان همزمان با راه اندازی کسب و کار جدید به کار قبلی هم ادامه داد؟

در مورد حضور کسب و کار من در شبکه های اجتماعی چه توصیه‌ای دارد؟